Šťastie, alebo ilúzia šťastia? Ako byť (naozaj) šťastný

Ak chceme zmenu, musíme niečo zmeniť. Pokračovať v rovnakých činoch a myslení nás len udržiava v rovnakej situácii. Niekedy stačí zmeniť len svoj pohľad na veci alebo spôsob, akým na ne reagujeme. Čo je teda skutočné šťastie?

Skutočné šťastie nie je momentálny pocit, ktorý prežívame, keď dosiahneme niečo, čo si želáme. Možno si myslíme, že budeme šťastní, keď dosiahneme ideálnu váhu, získame lepšiu prácu alebo nájdeme životného partnera.

„Ak nevieme milovať sami seba, nikdy nás nikto iný nemôže naozaj milovať.“

No skutočná pravda je, že vonkajšie faktory nám nezaručia trvalé šťastie. Prečo inak by boli úspešní, bohatí, krásni a zadaní ľudia niekedy nešťastní? Dôvodom je, že skutočné šťastie nie je viazané na vonkajší svet. Je to vnútorný zdroj, ktorý neustále prúdi do nás.

Tí, ktorí sú napojení na tento vnútorný zdroj šťastia a lásky, nemusia mať luxusné životné podmienky, aby sa cítili naplnení. A preto, keď sa usilujeme o nájdenie „životnej lásky“, mali by sme sa najprv pozrieť do zrkadla.

Stastie ako byt stastny muž stojaci nad oceánom pri západe slnka

Ak nevieme milovať sami seba a byť so sebou spokojní, nikdy nás nikto iný nemôže naozaj milovať. Ak neuznávame svoju hodnotu, neprilákame si partnera, ktorý by ju uznával.

Šťastie a dôvera v seba

Ak nemáme dôveru v seba, nebudeme mať dôveru ani vo svojho partnera. Preto je dôležité nájsť vnútornú lásku a sebaúctu predtým, než sa pokúsime o vzťah s niekým iným.

Možno znejú tvrdé slová, ale žiť v ilúzii a neustále sa obviňovať je ešte tvrdšie. Musíme nájsť cestu k sebe a k svojmu vnútornému zdroju šťastia a lásky. Potom sa nám v živote objavia ľudia, ktorí nám pomôžu tieto pocity udržiavať.

Naša túžba po dokonalom šťastí, ktoré sa zdá byť vždy nedosiahnuteľné, nás často privádza k pocitu zúfalstva a nedostatku. Ak sa cítime, že niečo nemáme, uväzňujeme sa v pocite nedostatku. Týmto spôsobom si nikdy neprilákame to, čo chceme. Musíme začať cítiť to, čo chceme dosiahnuť. Ak túžime po láske, musíme sa cítiť milovaní. Ak túžime po bohatstve, musíme sa cítiť bohatí. Ak si neuznávame, čo máme, nikdy nebudeme mať dosť.

Pokračovať v rovnakých činoch a myslení nás len udržiava v rovnakej situácii. Ak chceme zmenu, musíme niečo zmeniť. Aj keď nie vždy sú potrebné veľké zmeny. Niekedy stačí zmeniť len svoj pohľad na veci alebo spôsob, akým na ne reagujeme.

Kedy je najvhodnejší čas na zmeny? TERAZ !

Teraz je ten správny čas aspon na jednú malú zmenu..